Vad är det som saknas i den Värmländska sjukvården?

Dagens Medicin publicerade förra veckan sin årliga ranking över Sveriges bästa sjukhus. Socialdemokraterna i Region Värmland kan återigen konstatera att Värmland har långt kvar till sitt mål om ”bästa vårdkvalité och vård utan köer.”

Vi socialdemokrater kan dra slutsatser om viktiga förbättringsområden hos våra tre värmländska sjukhus. Första området är tillgängligheten inom sjukvården. Alltför ofta tillhör våra sjukhus de sämsta när det gäller tillgänglighet och vårdkvalitet vid olika diagnoser. Andra allvarliga områden som vi ser är bristen på både personal och vårdplatser. Sambandet mellan personalbrist och de bristfälliga resultaten i rankningen är något som med stor sannolikhet kan kopplas samman.

Våra tre regionråd skriver därför idag i NWT debatt om de utmaningar som den Värmländska sjukvården står inför och hur vårdens kvalité och tillgänglighet kan förbättras.

Du kan ta del av artikeln här

 

 

 

facebook Twitter Email