Socialdemokraterna Värmlands företrädare till den nya regionen utsedda

Den 24 november arrangerade Socialdemokraterna i Värmland sin valkonferens för att välja företrädare till förtroendeuppdrag till den kommande Region Värmland. 74 ombud från hela Värmland deltog för att utse de ledamöter och ersättare som ska sitta i Regionstyrelsen och övriga nämnder under de kommande fyra åren.

Till nya regionråd valdes Ulric Andersson från Munkfors, Åsa Johansson från Hagfors och Mats Sandström från Kil. Både Åsa Johansson och Mats Sandström är nya i sina roller men alla tre känner en stor ödmjuk inför det uppdrag som medlemmarna gett dem.

Vi har nu beslutat om ett bra och kompetent lag som tillsammans kommer arbeta för att på olika sätt stärka Socialdemokraternas arbete i opposition. Det är ett lagarbete som jag är övertygad om kommer att gynna Värmland.” Säger Ulric Andersson (S).

Ulric Andersson kommer även i den nya regionen att vara vice ordförande i Regionstyrelsen för Socialdemokraterna. Åsa Johansson som är avgående kommunalråd i Hagfors kommer att sitta som vice ordförande i Regional utvecklingsnämnd och ser positivt på sitt nya uppdrag.

Värmland har stor potential att utvecklas och vara ledande i att ta sig an framtidens utmaningar. Vår målsättning i opposition är därför att arbeta för en hållbar och attraktiv region, där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.” Säger Åsa Johansson (S).

Mats Sandström som av valkonferensen blev vald till vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden ser både utmaningar och möjligheter för Värmlands sjukvård.

Den stora utmaningen för sjukvården i Värmland är främst svårigheten med tillgängligheten inom vården. Det krävs därför förbättringar där du som medborgare ska kunna dig trygg med att få den vård du behöver, när du behöver den. Det kommer vi Socialdemokrater slåss för i opposition.” Säger Mats Sandström (S).

Utöver presidievalet av regionråd valdes även ett stort antal ledamöter och ersättare till förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna. Alla uppdrag till den nya regionen kommer att fastställas på kommande Landstingsfullmäktige den 11-12 december.

Till andra uppdrag valdes:

Vice ordförande Kultur- och bildningsnämnd: Erik Olsson, Karlstad.

Vice ordförande Kollektivtrafiknämnd: Tomas Riste, Karlstad.

Ordförande revisionen: Ingela Wretling, Karlstad.

 

facebook Twitter Email