Kultur-, utbildning och socialutskott i fokus för Värmlands S-ledamöter

Idag valde riksdagen vilka utskottsuppdrag ledamöterna får. I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. Utskotten är som en miniriksdag, ju större ett parti är desto fler platser har det.

Lars Mejern Larsson
Ordinarie ledamot i kulturutskottet

  • Ett av de viktigaste kulturuppdragen nu är att skydda public service och pressfriheten. Kulturen är även en viktig fråga för Värmland och står för en stor del av vår besöksnäring. Jag hoppas kunna bidra med att få upp kulturen på dagordningen men också visa på hur viktig kulturen är för gemenskap och för att hålla ihop vårt samhälle, säger Lars Mejern Larsson (S).

 

Gunilla Svantorp
Ordinarie ledamot i utbildningsutskottet, ersättare i näringsutskottet

  • Jag har under de senaste åtta åren arbetat med utbildningsfrågor i riksdagen och vet hur viktig utbildning är både för näringslivet och för att få människor att växa. Därför är det också bra att få ersättarplats i näringsutskottet eftersom jag ser att de här frågorna hänger ihop. Mitt fokus kommer vara att ta bort hinder och försöka forma ett samhälle där utbildning och vidareutbildning blir en naturlig del i livet, säger Gunilla Svantorp (S).

 

Mikael Dahlqvist
Ordinarie ledamot i socialutskottet, ersättare i trafikutskottet

  • För mig är Sverige ett land som ska vila på en stark välfärd. I dagsläget ser jag att många känner oro för om välfärden verkligen håller. Inte minst inom LSS och sjukvården. Jag vill fortsätta arbeta för en mer mänsklig politik där vi får till en bra sjukvård nära medborgarna och en assistans där ingen hamnar mellan stolarna. I trafikutskottet är mitt största mål att inte landsbygden glöms bort. Landsbygden är oerhört beroende av en fungerande infrastruktur, säger Mikael Dahlqvist (S).
facebook Twitter Email