Ny mandatperiod för riksdagen

Valrörelsen är slut för denna gång och alla röster är nu färdigräknade. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla värmlänningar som gett oss förtroendet att fortsätta kampen för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Vi kommer göra allt vi kan för att få upp Värmlands intressen på dagordningen. Under de kommande fyra åren kommer vi driva många frågor, men för oss är följande tre prioriterade.

Alla som kan jobba ska jobba.
Vi är övertygade om att Sveriges framgång bygger på att skapa ett samhälle där vi håller ihop. Det gäller både inom välfärden och på arbetsmarknaden. Arbetslivet är den bästa integrationen in i samhället oavsett om du precis tagit studenten, är nyanländ eller långtidssjukskriven. Därför är vår huvudfråga både på landsbygden som i städerna – fler i arbete. Men för oss är det samtidigt viktigt att det återigen blir ordning och reda på svensk arbetsmarknad. SMS-anställningar och hyvling ska bort. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och sjukförsäkringen ska erbjuda snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle.

Utbildning ska vara en rättighet
Utbildning lägger grunden för varje människas liv och är också den största möjligheten för att utjämna klassklyftor. Just därför är barn och ungas skolgång oerhört viktig. För oss är det självklart att skolan alltid ska prioriteras framför nya skattesänkningar. I en tid där arbeten tillkommer och andra försvinner måste vi också ha ett samhälle där människor under hela sitt arbetsliv ska ha möjligheten att vidareutbilda sig och hitta nya vägar genom livet. Den kampen kommer vi fortsätta bedriva i riksdagen.

Ett mer jämlikt och starkare samhälle
Det är genom satsningar på vanligt folk, på hela samhället som vi och våra förfäder byggt upp ett av världens bästa länder. Vårt land är unikt – så ska det vara även i framtiden. Sverige ska för oss vara ett jämlikt samhälle där alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det gäller kvinnor och män, unga som gamla, och framför allt alla människor oavsett bakgrund.

Under kommande år kommer vi fortsätta kampen för att barnens skolgång ska gå före riskkapitalisters vinster. För ett samhälle som värdesätter dina rättigheter på jobbet framför sänkta löner. Och för ett samhälle där rätten till utbildning, till arbete och sjukvård ska vara lika oavsett vem du är.

På tisdag öppnar en ny riksdag efter valet och vi hoppas att alla valda riksdagsledamöter då kliver in med öppna sinnen och ett förstånd över att blockpolitikens tid är ute. Sverige behöver ansvarstagande partier som sätter vårt land framför gamla grupperingar. Vår tid är nu och vi kommer göra vårt yttersta för att visa på att det går att förändra samhället till det bättre.

Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot
Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot
Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email