Nytt trygghetsprogram för Värmland

Under onsdagen presenterade våra företrädare ett nytt trygghetsprogram för Värmland.

Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla. Att ge värmlänningar förutsättningar att ”färdas väl” genom livet är vårt mål. Det är helt nödvändigt att resurserna fördelas efter behov, eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar. En viktig del i det politiska ledarskapet är att se de utmaningar som finns i samhället och försöka förändra villkoren till det bättre. En sådan samhällsutmaning är att möta värmlänningarnas känsla av otrygghet.
Det är viktigt att lyfta fram att tryggheten för individen och för samhället har flera dimensioner. Det handlar om fysisk trygghet mot våld och andra brott, det handlar om social trygghet i att tillhöra en gemenskap i familjen, på jobbet eller kanske i någon förening. Men tryggheten handlar också om tillit. Tilliten till samhället och tryggheten att veta att hjälpen finns när jag behöver den.

Värmland ska vara tryggt. Då behövs hårdare tag mot brottsligheten och dess orsaker samt fler poliser. Men också välfärdssatsningar med förebyggande arbete. För det är när tron på framtiden går förlorad som brott blir ett alternativ. För att känna tillit till samhället och demokratin måste välfärden fungera.
Valet den 9 september är ett vägval mellan fortsatta satsningar på välfärden eller stora skattesänkningar. Valet är en folkomröstning om välfärden. Det är också ett vägval för demokratin. Ett vägval mellan tillit och trygghet eller misstro och populism. Socialdemokraterna är garantin för fortsatta satsningar på välfärden och ett tryggt Värmland, utan inflytande från SD.

 

10 PUNKTER FÖR ETT TRYGGARE VÄRMLAND:

 1. Satsa på polisen
  Polisen ska finnas i varje kommun och där den behövs som bäst. Vi går till val på 100-tals nya poliser i Värmland, varav 50 fler redan 2019.
 2. Stoppa villainbrotten
  I februari fick Polisen, Tullen och Kustbevakningen uppdraget att stärka samarbetet för att sätta stopp för stöldligorna och förhindra utförsel av stöldgods. Vi kommer fortsätta prioritera detta.
 3. Sätt stopp för dieselstölderna
  Dieselstölderna är allt för vanliga inom skogsnäringen, framför allt i mindre kommuner. Här behövs krafttag för att stoppa stölderna.
 4. Bekämpa våldet mot kvinnor
  Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas och förebyggas. Fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd. Stödet till barn som bevittnat våld ska
  förbättras.
 5. Fler åtgärder mot högljudda bilar
  Samhället måste hålla ihop, vilket innebär mer hänsyn till varandra. Här behövs förebyggande arbete och utökade möjligheter för polisen.
 6. Fast läkarkontakt
  Stafettläkare behöver ersättas med fasta läkare och rätten till fast läkarkontakt ska stärkas.
 7. Minska telefonköerna
  Det är oacceptabelt att man inte kommer fram under vårdcentralernas telefontider.
 8. Utökade öppettider
  Vårdcentralerna ska öka sin tillgänglighet med utökade öppettider i hela Värmland.
 9. Krafttag mot den psykiska ohälsan
  Köerna till psykiatrin är ohållbart långa och måste kortas. Screening av barn och ungas psykiska hälsa behöver införas i skolan.
 10. Fler lärarassistenter
  Fler vuxna behövs för ökad kunskap & studiero

Ladda hem programmet i pdf här: 

facebook Twitter Email