Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Vägtransporter får Sverige att fungera. De sluter klyftan mellan stad och land. Satsningar på vägunderhåll på landsbygden är därför en viktig och självklar del i bygget av ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sverige är ett av Europas till ytan största länder. Många är beroende av bilen för att kunna resa till arbetet och för att ha ett fungerande familjeliv – men också som en frihet och en möjlighet för att upptäcka platser bortom hemstaden.

– Vi kan inte skattesänka oss till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade insatser mot vägunderhåll i landsbygd. Det har varit framgångsrikt men mer behöver göras. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd, säger Lars Mejern Larsson, riksdagskandidat.

– Det här är verkligen ett välkommet vallöfte och jag tror många med mig ser behovet av att förbättra vägarna i Värmland. Vi socialdemokrater är övertygade om att hela landet ska leva. Då behövs ökade satsningar på att stärka landsbygden, säger Lars Mejern Larsson, riksdagskandidat.

– Syftet med förslaget är att höja vägstandarden på landsbygden genom att bekämpa tjälskador, potthåll och öka bärigheten. Med förbättrad bärighet följer också möjligheter till tyngre transporter på större del av vägnätet, säger Lars Mejern Larsson.

 

Förslaget i korthet:

  • 500 miljoner årligen till vägar i landsbygd förbättrar vägstandarden, ger fler arbetstillfällen och underlättar arbetspendling.
  • Trafikverket ansvarar men ska samråda med regionala aktörer så att medlen kommer till nytta så fort som möjligt. Fokus ligger på bärighet, beläggning och tjälsäkring.
  • Fler och fler väljer att engagera sig aktivt inför valet den 9 september. Vill du också göra en insats? Anmäl ditt intresse här!
facebook Twitter Email