Vi vill satsa – inte skattesänka

Valet till hösten kommer att bli en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater vill investera i en trygg vård med hög kvalitet för värmlänningarna. Det ställer vi mot högerns förslag på skattesänkningar.

Sjukvården är en av de viktigaste delarna i en fungerande välfärd. Vården ska vara lätt att nå och du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den. Sedan Socialdemokraterna fick förtroendet att leda landet 2014 har 13 miljarder satsats nationellt på kortare vårdköer, mer jämlik cancervård, tryggare förlossningsvård och utbyggd psykiatri.

Trots dessa nationella satsningar känner idag många värmlänningar en oro för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Facit efter åtta år av borgerligt styre i landstinget är att köerna växt och tusentals värmlänningar väntar på vård. Lägg också till den psykiska ohälsan som ökar bland unga och att vi saknar personal. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas.

Vi behöver byta riktning för Värmland och börja lösa många av dessa problem. Därför presenterar vi socialdemokrater satsningar för att säkra en högkvalitativ vård i landet och för oss i Värmland.

 1. Vården ska finnas närmare värmlänningen
  För att göra vården mer tillgänglig vill vi satsa på att stärka vårdcentralerna, med utökade öppettider kvällar, nattetid och helger. Vi behöver anställda fler och bredda kompetensen på vårdcentralerna för att exempelvis stå rustade att möta den ohälsa som finns bland befolkningen. Våra vårdcentraler ska vara den självklara vägen in i vården, oavsett vart det gör ont.
 2. En digital ingång – 1177
  Digitaliseringen skapar stora möjligheter att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna. Vi vill därför stärka vårdens digitalisering genom vårdguiden 1177 med möjlighet till tidsbokning, rådgivning och hänvisning. Den läkare du träffar fysiskt ska du även kunna träff digitalt.
 3. Satsningar på personal
  Personal inom vården kommer fortsätta att vara den enskilt viktigaste faktorn för säkra en bra vård med korta väntetider. Vi Socialdemokrater lovar därför 14 000 fler anställda i vården under nästa mandatperiod. Det innehåller satsningar för personal där bl.a. fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig med full lön. Vårdpersonalen behöver bättre arbetsmiljö med schysstare villkor och arbetstider med mer återhämtning.
 4. Ett nationellt helhetsgrepp på cancervården
  Prognoser framåt visar på en kraftig ökning av antalet cancerpatienter, det kräver ett starkare långsiktigt arbete med cancervården. En halv miljard årligen vill vi ska gå till en ny och utvecklad satsning. Väntetiderna ska kortas, de sex regionala cancercentrumen i landet ska utvecklas för en mer jämlik vård.

Våra satsningar regionalt och nationellt jämfört med skattesänkningar kommer göra stor skillnad för värmlänningens sjukvård. En välfungerande vård är en viktig del i att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Värmland. Vi hoppas på din röst den 9 september.

facebook Twitter Email