Ta ansvar Moderatstyrda landstingsledningen!

Landstingets styrande minoritet vill inte ta vår oro för landstingets budget på allvar. Vi ville få till en ny diskussion om hur de stora ekonomiska problemen som nu visar sig inom hälso- och sjukvården ska kunna hanteras. I den budget för 2019 som föreslagits finns en beskrivning av kommande underskott på cirka 380 miljoner kronor. Vi har informerats om att de kostnadsreduktioner som krävs avsevärt kommer att påverka tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt arbetsmiljö.

Vi ser inte att det finns realistiska förslag som kan lösa dessa problem och fick därför igenom en återremiss med hjälp av minoritetsskyddet. Vår avsikt var att vi tillsammans med de styrande partierna och tjänstemannaledningen skulle göra en ny fördjupad prövning av vilka möjliga medel och/eller åtgärder som kan användas för att få en balans mellan hälso- och sjukvården verkliga kostnader och de budgetmedel som politiken beslutar om.

Nu visar det sig att de sex styrande partierna inte är intresserade av någon fördjupning eller seriös diskussion med oss eftersom de bestämt sig för att budgetbeslutet ska tas upp igen redan den 26 juni på ett extrainkallat fullmäktigemöte. Ett möte som dessutom åsamkar landstinget extra kostnader.

För oss socialdemokrater är detta ”strutspolitik!”
Att köra huvudet i sanden och hoppas att det ordnar sig är inte att ta ansvar. 

Ulric Andersson                                                Monica Gundahl
Socialdemokraterna                                          Socialdemokraterna

För ytterligare kommentarer:
Ulric Andersson (s) 070-662 23 07

facebook Twitter Email