Infrastruktur för framtiden

Regeringen presenterade den 4 juni en omfattande nationell plan för infrastrukturen för åren 2018-2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För västra Sverige som omsattas av länen Halland, Värmland och Västra Götaland innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg. Även satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten inkluderas. Viktig satsning för Värmland och Vänersjöfarten gäller byggandet av nya slussar i Trollhättan.

”Vi har rott i hamn de största satsningarna för sjöfarten i modern tid. Vänersjöfarten har en oerhört central roll för länets industrier då det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön. Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken.” Säger Lars ”Mejern” Larsson – riksdagsledamot.

När det gäller övriga satsningar för Värmland de kommande åren finns bland annat:

  • Satsningar på utbyggnad av Värmlandsbanan med fler mötesstationer.
  • Upprustning av Fryksdalsbanan med spårbyten.
  • Utbyggnad till 2+1 väg E45 Valnäs-Säffle.
  • Utbyggnad till 2+1 väg E45 Åmål-Tösse.

Läs mer om infrastrukturssatsning på regeringens hemsida

facebook Twitter Email