Stöd till unga som mår dåligt

Idag presenterade Socialdemokraterna en av sina vallöften inom välfärden där en prioriterad fråga handlar om att bekämpa ungas psykiska ohälsa.

Över 200 000 unga mår idag dåligt i Sverige. Den psykiska ohälsa är en av vår tids snabbats växande hälsoproblem och den hindrar unga och vuxna från att nå sin fulla pontential.

”Jag välkomnar Socialdemokraternas satsning för att korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin. Under den tid som Moderaterna styrt landstinget har köerna varit helt oacceptabla.” – Ulric Andersson, landstingsrådskandidat

Vallöftet omfattas av fyra satsningar:

  1. Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan.
  2. Barn och unga som mår dåligt ska få vård utan onödig väntan.
  3. Snabbt stöd via mobilen.
  4. Rätt stöd vid självmordstankar.

Läs mer om vallöftet på: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

facebook Twitter Email