Samlat grepp för mer träbyggnation

Under Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress den 24-25 mars togs ett beslut om att driva på för ett ökat byggande i trä i samtliga värmländska kommuner.

– Att bygga fler bostadshus och kommunala anläggningar i trä är både klimatsmart och samhällsekonomiskt lönsamt. Ett byggande av flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande i betong, säger Åsa Johansson, distriktsordförande.

Därför tar nu Socialdemokraterna i Värmland ett samlat grepp om frågan om träbyggnation. Vi uppmanar samtliga kommuner i Värmland att anta träbyggnadsstrategier samt att bli medlemmar i organisationen Trästad. En sådan samordnad satsning i hela länet kommer ge positiva effekter för såväl värmlänningar som miljön.

facebook Twitter Email