Jonas rapporterar från Europarådet

Under veckan har Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot och delegationsledare för Sverige i Europarådet, varit nere i Strasbourg för förhandlingar och möten i Europarådets parlamentariska församling. 

Hur har arbetet gått?
– Den här sessionsveckan i Europarådet har varit synnerligen intressant och viktig. Vi har efter månader av spänd förväntan fått en rapport presenterad om korruptionsanklagelser riktade mot medlemmar i organisationen. I den trio som granskat har Elisabeth Fura, tidigare JO och svensk domare vid Europadomstolen, ingått. Det som framkommer i rapporten visar att framförallt Azerbadjan ägnat sig åt strukturerad korruption och att flertalet både nuvarande och tidigare medlemmar i församlingen låtit sig korrumperas.

– Utöver att hantera den soppan har också viktiga politiska steg tagits. Bland annat debatterades och beslutades om ett betänkande om hur och när stater kan använda undantagstillstånd. Detta är särskilt intressant då flertal stater på sistone använt sig av den här möjligheten vilket annars är ovanligt. I mitt utskott tog vi slutliga steg mot att färdigställa en rapport över den uppenbart strukturerade förföljelsen av HBTQ-personer i ryska Tjetjenien. Jag hade också möjlighet att presentera ett dokument som går igenom vilka prejudicerande beslut som tagits av Europadomstolen gällande regnbågsfamiljers familjerättsliga ställning, det är tydligt att det finns ett starkt juridiskt skydd och starka rättigheter på europeisk nivå som alla länder i Europa är skyldiga att upprätthålla. Nu längtar jag hem. 

facebook Twitter Email