Grattis alla unga, ni åker gratis kollektivtrafik i sommar!

Alla skolungdomar i Värmland får med start den 11 juni åka gratis kollektivtrafik i sommar. Det gäller både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

– Det här är ett jättebra initiativ för att vänja barn och ungdomar att resa kollektivt, säger Mats Sandström (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.

Resorna gäller för barn och unga från årskurs ett till andra årskursen på gymnasiet. Satsningen bygger på statligt stöd från den S-ledda regeringen men Värmland har valt att göra med av satsningen:

– Vi bygger på och utvidgar det till att gälla alla från årskurs ett till och med andra årskursen på gymnasiet. Också de som är beroende av färdtjänst omfattas då de slipper egenavgiften i sommar, säger Sandström.

 

facebook Twitter Email