När läkare vittnar om #metoo måste landstinget agera

Nu skriver Socialdemokraterna i landstinget en interpellation om att vi måste agera för att stoppa trakasserierna mot kvinnor i vården.

De senaste veckor har kvinnor berättat om sexuella trakasserier och andra övergrepp. Nu har även sjukvården uppmärksammats där vi fått ta del av ett upprop där fler än 10 000 läkare skrivit under. Landstinget i Värmland är en stor arbetsgivare med många medarbetare och har mängder av besök av patienter och andra personer varje dag och vi måste i möjligaste mån säkerställa att sexuella trakasserier inte förekommer.

Det är en självklarhet att både medarbetare och patienter skall känna sig trygga i varje möte. Som den stora offentliga organisation vi är, där värdegrunden – alla människors lika värde – gäller, är det angeläget att det gäller i praktiken.

1 januari 2017 skärptes lagkraven i diskrimineringslagen, där arbetsgivare bland annat ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. När vi tidigare ställt frågor om uppföljning och utvärderingar inom jämställdhetsområdet har vi funnit att det finns stor förbättringspotential och vi är oroliga för att samma sak gäller här.

Mot bakgrund av den allmänna debatten om sexuella trakasserier och i synnerhet uppropet från de kvinnliga läkarna frågor vi oss vad vi som ansvariga arbetsgivare gjort och vad vi behöver göra?

Vilka uppföljningar eller utvärderingar har gjorts av de policys och riktlinjer som finns inom detta område?

Vad har sådana uppföljningar och utvärderingar visat?

Vilka åtgärder kan vi förvänta oss se?

 

Kenneth Johannesson
Monica Bergkvist Andersson
Christina Wahrolin

facebook Twitter Email