Historiskt stora satsningar på sjukvården

Runt om i Sverige är många oroliga för åt vilket håll sjukvården är på väg. Vi vet att svensk hälso- och sjukvård är bra på mycket, men vi vet också att det finns flera problem som måste lösas.

Vi Socialdemokrater tar den oron på allvar. Vi vet också att vårdens kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet i hög grad hänger ihop med personalen; att de är tillräckligt många, har rätt kompetens och har goda förutsättningar för att göra sitt jobb. Det är när vården inte lyckas med personalfrågorna vi ser konsekvenserna i form av inställda operationer, stängda vårdplatser, vårdköer och svindyra notor för bemanningsföretag.

Därför gör vi historiskt stora satsningar på sjukvården: fem och en halv nya miljarder för 2018, ovanpå satsningar vi gjort tidigare under mandatperioden. Två miljarder av de nya satsningarna är öronmärkta till en personalsatsning. Det är pengar som bland annat kan användas till bättre förutsättningar och villkor för personalen, mer kompetensutveckling och fler anställda. Sedan tidigare satsar vi varje år en särskild professionsmiljard, som bland annat går till studielön för sjuksköterskor som läser till specialister och bättre IT-verktyg för vårdens medarbetare.

De här två satsningarna kommer tillsammans nästa år preliminärt att ge Landstinget i Värmland utökade statsbidrag med ca 150 miljoner kronor, som de styrande partierna har att fördela i verksamheten.

Men vi nöjer oss inte med det. Vi har tidigare under mandatperioden satsat på att bygga ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska. Nu bygger vi också ut utbildningen för läkare.

Vi väljer att investera i sjukvården och i dem som jobbar i den. Det är så vi stärker den svenska modellen. Vi använder de överskott som har skapats genom tre år av ansvarsfull ekonomisk politik till välfärden – inte till stora skattesänkningar.

Annika Strandhäll (S)
Socialminister

Ulric Andersson (S)
Landstingsråd i opposition

facebook Twitter Email