Inrätta nya vägar för donation

Just nu pågår Donationsveckan, en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Syftet med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Den 1 juli 2017 stod det 830 personer på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation.

Lars Mejern Larsson är en av dem som både är donator och även skrivit en motion i ärendet.

– Jag tycker Donationsveckan är viktig, framför allt då Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ, men att väldigt få väljer att göra det, säger Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot.

– Idag finns möjligheten att anmäla sig till donationsregistret, men det är uppenbarligen få som valt att göra det. Därför har jag nu skrivit en motion. Jag tycker att nya sätt behövs för att öka antalet donatorer, säger Lars Mejern Larsson (S).

– Många förslag finns och har länge diskuterats. Hittills utan resultat. Jag tycker att regeringen behöver besluta om nya vägar. Ett exempel som kan vara aktuellt är att frågan om donation alltid ställs när man ansöker om pass eller id-kort. Det finns många sätt, men jag tror att det viktigaste är att alla ändå får frågan. Inte minst nu när möjligheterna är många och behovet är stort, säger Lars Mejern Larsson (S).

facebook Twitter Email