Bra med fler förslag för ökad trafiksäkerhet

Transportstyrelsen fick uppdraget av regeringen för ett år sedan att se om de åtgärder som har gjorts för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd är tillräckligt effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det gäller framförallt den regel som infördes 2013 om att mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning får användas ”endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”.

I uppdraget till Transportstyrelsen ingick även om det bedömdes som lämpligt att lämna förslag på regelförändringar eller andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten när det gäller användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning. Nu lägger utredningen ett förslag till förändringar.

– Sverige ett av de ledande länderna i världen på trafiksäkerhet. Enligt EU-kommissionen är våra vägar de säkraste i hela EU. Men samtidigt dör och skadas allt för många i trafiken, säger Lars Mejern Larsson.
– Det är bra att regeringen i september 2016 beslutade om en nystart för Nollvisionen, det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Efter många år i riksdagens trafikutskott ser jag att trafiksäkerheten i Sverige kan förbättras på flera punkter, säger Lars Mejern Larsson.
– En av tio trafikanter struntar idag i rött ljus. Tillsammans med mobilanvändning i bilen är de här beteenden en distraktion och en viktig trafiksäkerhetsfråga. Därför är det bra att regeringen nu agerar och kommer lägga förslag om att göra det olagligt för svenska bilister att ha mobiltelefon i handen när de kör, avslutar Lars Mejern Larsson.

facebook Twitter Email