Vi önskar er ett riktigt upplevelserikt Läslov!

Att få kliva rakt in i Ronja Rövardotters borg, och hoppa med henne över Helvetesgapet eller att få sitta bakom Harry Potter på hans Nimbus 2000. Eller kanske att få gräva ner sig i en tjock bok om dinosaurier. För många har höstlovet länge varit just ett läslov.

Den svenska modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna förverkliga dina drömmar och nå din fulla potential. Här är språket ofta nyckeln och litteraturen det som gör världen rikare och mer förståelig för oss människor.

2016 introducerade den socialdemokratiskt ledda regeringen Läslovet – en satsning under höstlovet för att alla barn ska få möjlighet att starta sin resa in i kunskapen och läsandets förtrollade värld. Läslovet gjorde direkt succé och därför fortsätter och förstärks satsningen nu för att ytterligare öka läsningen bland barn och unga.

Bland annat så har Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Som en del i utvidgningen kommer Kulturrådet också att erbjuda möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling.

Biblioteken stärks ytterligare i hela landet. Utbudet och tillgängligheten förbättras genom att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2018 och 2020. Skolans Läslyft fortsätter att ge lärarna viktiga verktyg för utveckling av elevers läsande och skrivande.

I dagens samhälle blir källkritik allt viktigare. I budgeten finns därför en satsning till biblioteken på 75 miljoner under tre år. Satsningen är bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik.

Att läsa och skriva är viktigt på så många sätt. Läsning vidgar våra vyer och kan vara allt från behövlig rekreation till en nödvändighet för studier och i arbetslivet. Att vuxna läser för barnen samt att barn och unga kan ha god tillgång till böcker oavsett var man bor i landet är mycket viktigt för en bra start i livet. Litteraturens och språkets värld ska vara öppen för alla människor, oavsett vilken bakgrund man kommer från.

Därför önskar vi alla barn, ungdomar, föräldrar, mor- och farföräldrar, bibliotekarier, lärare och alla andra ett riktigt upplevelserikt Läslov!

Gunilla Svantorp (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

facebook Twitter Email