S på Värmland Pride

Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår arbete.

I år arrangeras Värmland Pride vecka 36 mellan 4:e och 9:e september. Vi kommer självklart finnas på Pride park och deltar i paraden. Visa att du står upp för människors lika värde – häng med oss i paraden som avgår från museiparken vid Värmlands museum på lördag 9 september kl 15.00. Kom i tid och ha på dig något färgglatt så ser vi till att Socialdemokraterna blir största parti på Pride!

facebook Twitter Email