Reformer för ett tryggare Sverige

Sverige befinner sig i ett helt nytt ekonomiskt läge. Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. Nu syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden.

Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Men många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb som finns. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.

Sedan 2014 har över 200 000 fler ett arbete att gå till och nästa år sjunker arbetslösheten under sex procent. Men många har fortfarande svårt att ta lediga jobb som finns. För att fler ska komma i arbete bygger vi ut Kunskapslyftet, skapar ett enhetligt anställningsstöd och gör insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt men mycket återstår att göra. Vi går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Tillsammans med andra tillskott på skolan och barns och ungas hälsa innebär det Värmland ett tillskott i storleksordningen 62,1 miljoner kronor. Därutöver gör vi resurstillskott till kommunsektorn som för Värmlands del motsvarar ca 111 miljoner kronor..

Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att vi kommer att göra stora investeringar i välfärden. I Landstinget i Värmland stärks förlossningsvården med 25 miljoner kronor och övriga sjukvården stärks samtidigt med 103 miljoner kronor.

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer och barnfamiljer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön fullt år 2020. I Värmland får 51 400 pensionärer sin skatt sänkt nästa år samtidigt som 33 800 barnfamiljer får barnbidrag och studiehjälp höjt med 200 kronor i månaden.

Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är dags att Sveriges ekonomiska styrka kommer alla till del.

Magdalena Andersson (S), Finansminister
Lars Mejern Larsson (S), Riksdagsledamot
Berit Högman (S), Riksdagsledamot
Eva-Lena Gustavsson (S), Riksdagsledamot
Gunilla Svantorp (S), Riksdagsledamot
Mikael Dahlqvist (S), Riksdagsledamot

 

facebook Twitter Email