Nu stoppar vi nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ca 200 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med när regeringen tillträdde, och Sverige kan stoltsera med EU:s högsta sysselsättningsgrad. Samtidigt vet vi att arbetslösheten fortfarande är hög och att Sverige tagit emot fler asylsökande än något annat europeiskt land. Även om det går framåt finns stora utmaningar. Därför ställde Mikael Dahlqvist (S) idag frågor om arbetsförmedlingens framtid till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i en interpellationsdebatt.

– Värmland är till stor del ett glesbefolkat län. Flera kommuner brottas med arbetslöshet samtidigt som de tagit ett oerhört stort ansvar i flyktingfrågan. Arbetsförmedlingen har en central roll i vårt lands arbetsmarknadspolitik, något jag flertalet gånger påpekat till ansvarigt statsråd, framför allt efter att Arbetsförmedlingens kontor i Grums, Kil och Munkfors blivit nedläggningshotade, säger Mikael Dahlqvist.

– Under en interpellationsdebatt idag lämnar regeringen äntligen besked i frågan. Nedläggningshoten mot kontoren i Grums, Munkfors och Kil har nu tagits tillbaka! Istället ska Arbetsförmedlingen återkomma i februari med en plan för hur myndigheten ska organiseras framöver. Ylva Johansson klargjorde samtidigt i debatten att den här regeringen sedan start varit tydlig med att stad och land ska hänga ihop, säger Mikael Dahlqvist.

 

facebook Twitter Email