Trafikverket vill satsa på Värmland

Mycket av det Socialdemokraterna tillsammans med näringslivet i Värmland drivit finns med i planen.

I dag, torsdag den 31 augusti överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.

– Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

– För Värmlands del finns det mycket att glädjas över i förslaget. Framför allt att slussarna i Trollhättan byts ut. Slussarna är gamla och om det inte hade blivit nya hade både värmländsk industri och näringslivet i övrigt påverkats negativt. Detta eftersom mycket av frakten sker genom Vänersjöfarten och sedan ut mot Göteborg.  Det finns även andra bra saker i planen som satsningar på järnvägen genom Vänerbanan och Fryksdalsbanan. Även E45:an i  Värmland är prioriterad, säger Lars Mejern Larsson, ledamot i riksdagens trafikutskott.

Vad händer nu?
Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.

facebook Twitter Email