Målen måste uppnås!

Vårt förslag till budget och landstingsplan för 2018 innehåller viktiga kompletteringar som ska leda till kortare köer och bättre sjukvård för värmlänningarna.

Vi är överens med de sex styrande partierna om vilka mål som ska uppnås i hälso-och sjukvården. Vi utgår också från samma ekonomiska förutsättningar även om vi ser gärna att regeringens förslag om utökade statsbidrag till sjukvården får stöd av fler partier. Problemet vi ser är att det saknas tillräckliga åtgärder som gör att landstinget kan uppnå de mål vi är överens om. Enligt de jämförelser som Sveriges kommuner och landsting gör håller sjukvården i Värmland en alldeles för låg kvalitet.

I ”Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden” placerar sig Värmland, i sammanräkningen av övergripande indikatorer, på en mindre hedrande sistaplats.
Dessutom är vi långt ifrån att klara målen inom den nationella vårdgarantin. Särskilt alarmerande är problemen med köerna inom barn-och ungdomspsykiatrin.

Avsikten med vår budgetskrivelse är därför att sätta ytterligare tryck på genomförande och förverkligande av de mål som vi är överens om. Vi vill som opposition lägga vår kraft på att kräva åtgärder som är tidsatta, konkreta och som ger effekter på ekonomi och tillgängligheten. Vi vill också att ledamöterna i landstingsfullmäktige får en bättre möjlighet att följa de verksamhetsförändringar som ska genomföras och därmed få en bättre möjlighet att fullfölja sitt uppdrag som förtroendevalda.

 

Kontakt:
Ulric Andersson, landstingsråd i opposition, tel 070-662 23 07

facebook Twitter Email