Nominera till riksdag och region

Nu har du möjlighet att nominera in vilka du tycker ska vara våra representanter till riksdagen och som landstingsråd eller/och regionråd.

För att nominera ska partimedlemmar och till partiet anslutna organisationer skicka förslag på kandidater till sin arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Hör av dig till din arbetarekommun för att få reda på sista nomineringsdag i din kommun.

Arbetarekommunen kan därefter rangordna kandidaterna, något som ofta görs på medlemsmöte eller representantskap. Arbetarekommunen sänder därefter vidare nomineringarna till distriktsstyrelsen senast 27 augusti. När nomineringstiden är slut är det endast valberedning som har rätt att föreslå fler kandidater.

Alla nominerade kommer att kallas till en hearing 30 september där medlemmar och väljare får höra mer från varje person om vilka frågor de vill driva mm. Se mer på vårt evenemang.

 

facebook Twitter Email