Framåt för Oslo-Stockholm

Värmlands- och Örebro läns partidistrikt har fått igenom sitt förslag att Socialdemokraterna ska ta ett initiativ till en nationsövergripande infrastrukturplanering mellan Sverige och Norge där ansvariga myndigheter från både Sverige och Norge deltar. Denna förbindelse kommer vara avgörande för transporterna i både Värmlands län och Örebro län.

 

  • Det här är en viktigt steg för våra län och vårt gemensamma arbete med att etablera en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tågstråket mellan Oslo-Stockholm berör 3,4 miljoner människor och är enligt Infrastrukturkommissionen samhällsekonomisk och företagsekonomiskt lönsam, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd och kongressombud för Örebro kommun.

 

Norge är Sverige och vi är varandras viktigaste handelspartners och det senaste decenniet har ländernas ömsesidiga ekonomiska utbyte utvecklats starkt. Trots det och trots stora brister i befintlig infrastruktur har satsningarna som binder samman Sverige och Norge uteblivit. I samband med presentationen av förslaget till infrastrukturposition lyftes särskilt behoven av att utveckla kopplingarna över nationsgränser i Norge.

  • Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att järnvägen redan varit byggd och att trafiken redan funnits om det inte vore en nationsgräns på sträckan Större infrastrukturinvesteringar som berör flera nationer kräver ett nationellt engagemang och en samverkan över nationsgränser. Det klarar inte regionerna själva, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd i Karlstad.

 

En och en halv miljon flygresor per år mellan Arlanda och Gardermoen talar sitt tydliga språk. Det pågår ett intensivt utbyte mellan de nordiska huvudstäderna, huvudsakligen drivet av det privata näringslivet.

  • Kommunikationen mellan de nordiska länderna måste förbättras eftersom goda kommunikationer är en förutsättning för jobb och tillväxt, inte minst för arbetspendling. Att vi nu får gehör för vår motion är ett viktigt steg i att komma vidare med en tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, säger Kenneth Nilsson.

 

För mer information:

Kenneth Nilsson (S): 070-585 09 39
Linda Larsson (S): 070-204 48 61

facebook Twitter Email