Vi föreslog 40 miljoner kronor mer till löner

Det står allt mer klart att det mest akuta problemet i landstinget handlar om kompetensförsörjningen. De mest behövande värmlänningarna är de stora förlorarna när det saknas personal i viktiga verksamheter och därför menade vi att budgetbeslutet måste innehålla en tydlig satsning på personalen.

Det mest effektiva sättet att säkra en god verksamhet med kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är att se till att personalen har goda arbetsvillkor, så att landstinget i Värmland är en attraktiv arbetsgivare. Vi menar att det behövs extra satsningar för att klara konkurrensen från andra landsting och från sjukhusen i Norge.

Inga fler stängda vårdplatser för att det är brist på personal, därför krävs högre löner till personalen nu, det kan inte vänta, säger Anders Nilsson (v)

– De sex styrande partierna pratar om behovet av satsningar på personalen, men vill inte sätta av extra resurser. Vi vill att landstingsfullmäktiges beslut om budget ska vara tydligt, lönegapet mot andra landsting ska stängas. Lönerna ska vara konkurrenskraftiga, säger Ulric Andersson (s)

Den styrande 6-partiminoriteten beslutade, med passivt stöd av Sverige-demokraterna, att avslå vårt förslag om en särskilt lönepott på 40 miljoner. Vi reserverade oss mot beslutet och vår farhåga är att landstinget i Värmland även under nästa år kommer att ha problem med bemanning och rekrytering.

Ulric Andersson                                                   Anders Nilsson
Socialdemokraterna                                              Vänsterpartiet

 

facebook Twitter Email