Stoppa ökenvandringen

Sex partier i landstingsfullmäktige (M, C, FP, KD, MP, SiV) har tänkt sig att landstingets verksamheter ska skäras ner med 380 miljoner kronor under nästa år. Detta är givetvis helt orealistiskt.

Eftersom underskotten nu växt till sådana gigantiska proportioner är det samtidigt oerhört viktigt att förändringsarbetet kommer igång, men det måste ske under ordnade former och med någorlunda realistiska förutsättningar. Det behövs en karta som stämmer med verkligheten och det krävs en politisk ledning som hushållar med resurserna.

Vårt förslag bygger på ett antal omfördelningar och innehåller både tillfälliga och mer långsiktiga förändringar. De innebär också en annan politisk prioritering och det skapar betydligt bättre förutsättningar att lyckas med en långsiktigt hållbar omställning. Man kan säga att politiken och verksamheten ska mötas på halva vägen! Det krävs fortfarande stora uppoffringar och nedskärningar, men halva problemet lyfter vi tillfälligt bort genom en förnuftigare politisk prioritering.

Vi föreslår därför att budgetfördelningen inom den totala ramen görs om, så att hälso- och sjukvårdens befintliga kärnverksamheter och den vårdnära personalen avlastas ett besparingstryck på mer än 180 miljoner kronor under 2016.

 

 Ulric Andersson                                                Anders Nilsson
Socialdemokraterna                                          Vänsterpartiet

facebook Twitter Email