Mysteriet med den bortslarvade skattehöjningen

Landstingets moderatledda majoritet har idag presenterat sitt förslag till mandatperiodens sista budget. Samma frågor och samma problem som skulle lösas med skattehöjningen 2012 finns kvar och är olösta. Vart resurserna tagit vägen är ett mysterium eftersom köerna växer och personalens löner inte hänger med utvecklingen i övriga landet. Återigen lägger majoriteten en budget där vårdpersonalen ställs inför fortsatta generella nedskärningar.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister lägger vårt förslag till budget vid landstingsfullmäktige den 17 – 18 juni.

Ulric Andersson                                                   Anders Nilsson
Oppositionsråd                                                     Oppositionsråd
Socialdemokraterna                                              Vänsterpartiet

facebook Twitter Email