(S) Kvinnors hälsa och upplevelse av vården ska stärkas och utvecklas

Alla kvinnor ska få god vård oavsett var man bor eller vem man är. Det är en grundläggande trygghetsfråga. Vi socialdemokrater i Värmland presenterar nu hur vi vill stärka och utveckla en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård. Där vill vi bland annat arbeta för att införa målet om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Vidare vill vi se att en amningsmottganing öppnas upp i länet och titta på hur ett pilotprojekt kring ”Min barnmorska” kan genomföras.

– Att välkomna ett barn till världen är en upplevelse som ska vara trygg och förknippad med glädje och förväntan. Det är något vi socialdemokrater kommer arbeta stenhårt för om vi får styra efter valet, säger Sofia Magnusson (S) regionkandidat.

En barnmorska per födande är ett högt uppsatt mål med tanke på den brist på barnmorskor som idag finns. Men vi socialdemokrater har högre ambitioner för personalpolitiken. Därför har vi sedan tidigare presenterat 16 punkter som vi avser att genomföra om vi får styra efter valet för en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor för våra anställda. Det handlar till exempel om att arbeta för mer konkurrenskraftiga löner, att vårdanställda ska få stärkt rätt till kompetensutveckling och mer tid till patienterna.

– Vårdens personal måste kunna ta sina raster och äta sin lunch. Man ska kunna utvecklas på sin arbetsplats och lära sig mer. Man ska kunna känna att när man går till jobbet så gör man det inte bara det för att jobbet är viktigt, utan för att man trivs och vill fortsätta, säger Sofia Magnusson (S) regionkandidat.

Sett utifrån Socialstyrelsens statistik[1] är Värmland det län i landet med lägst andel ammade barn vid sex månaders ålder. För att varje kvinna som vill amma ska ges goda förutsättningar att lyckas vill vi socialdemokrater arbeta för att det i länet öppnas upp en amningsmottagning. Dit ska man kunna vända sig för råd och stöd när det gäller amning av sitt barn.

– Vi socialdemokrater kommer stå upp för en fortsatt stark välfärd. Det är uppenbart att det behövs ytterligare resurser till sjukvården, inte minst förlossningsvården. Därför prioriterar vi stora investeringar i vården före skattesänkningar, säger Sofia Skönnbrink (S), riksdagskandidat.

Det vi föreslår är följande:

  1. Införa ett mål om en barnmorska per födande. Föräldrarna ska inte lämnas ensamma i förlossningsrummet, utan få det stöd som de behöver.

  2. Titta på hur modellen ”Min barnmorska” kan införas som projektform i regionen. Modellen innebär att den gravida kvinnan får träffa samma team av barnmorskor före, under och efter förlossningen.

  3. Att eftervården stärks och utvecklas så att förstföderskor och dess partner kan erbjudas att stanna kvar på BB.

  4. Att en amningsmottagning öppnas upp i länet dit kvinnor kan vända sig för råd och stöd när det kommer till amning.  

[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7693.pdf

facebook Twitter Email