S-krav: stöd istället för privatisering av BUP   

Socialdemokraterna krävde under tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden att en extern stödkommission inrättas för att komma tillrätta med utvecklingen på Barn- och Ungdomspsykiatrin. Ett krav som röstades ned av det borgerliga styret och Sverigedemokraterna.

Läget är ansträngt inom barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland. Omkring 250 barn och unga står i kö till en första bedömning och i bara fyra av tio fall lyckades man under förra året uppfylla vårdgarantin om en första bedömning inom 30 dagar. 1015 värmländska barn står i kö för fördjupad neuropsykiatrisk utredning.

– BUP är oerhört pressat och under de snart 12 år som Sjukvårdspartiet haft ansvaret har utvecklingen inte alls hängt med i samma takt som behoven har ökat. Det är inte acceptabelt! Det måste omgående ske något radikalt om vi ska lyckas vända utvecklingen, Säger Daniel Schützer (S) regionrådskandidat.

Syftet med Socialdemokraternas förslag om en extern stödkommission är att den ska hjälpa till att leda verksamheten. Målet är bättre tillgänglighet och kortare köer. Något man ser är extra angeläget då verksamheten nu kommer att stå utan verksamhetschef.

– På Hälso- och Sjukvårdsnämndens möte redogjordes för att ny ordinarie verksamhetschef kommer vara på plats tidigast i februari. Det gör vårt krav om externt stöd ännu viktigare. Arbetet med att korta köerna till BUP kan inte vänta! säger Mats Sandström (S) vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden. 

facebook Twitter Email