Vi har idag ställt frågor om landstingsstyrelsens ansvar vid upptäckt av felaktiga utbetalningar

Med anledning av att landstinget nu kräver tillbaka närmare 90 000 kronor, som betalats ut till en privatpraktiserande sjukgymnast, har vi ställt några frågor till landstingsstyrelsens ordförande.

Att det nu pågår ett arbete med att följa upp och granska den här verksamheten tycker vi är bra. Förut fanns inget lagligt stöd för att granska, men nu finns bättre möjligheter och det är givetvis viktigt att landstinget arbetar med åtgärder, som kan återställa allmänhetens förtroende.  Både landstinget som organisation och de privatpraktiserande vårdgivarna har allt att tjäna på att det blir ordning och reda.  Därför är det viktigt att landstinget är tydliga mot allmänheten om vad som kommit fram och att åtgärder vidtagits.

När det nu visar sig att det finns ytterligare ett fall, där det saknas dokumentation som styrker de utbetalningar som gjorts, blir vi både oroliga och frågande. Eftersom det finns ett stort allmänt intresse, vill vi från oppositionen vara välinformerade och säkra på att landstingets agerande är så korrekt som möjligt. Vi har därför ställt följande frågor:

 

1.   Varför har inte politiken informerats innan pressmeddelande gick ut?

2.   Vem har ansvar och befogenhet att besluta om återbetalning?

3.   Vad ligger till grund för bedömningen att polisanmälan inte ska göras?

4.   Vem har ansvar och befogenhet att avgöra om polisanmälan ska göras eller inte?

 

Ulric Andersson
Oppositionsråd
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email