Skattehöjning är nödvändigt för att rädda vården

I onsdags presenterar SCV-majoriteten regionens budget för 2025. Vi i Värmland behöver våra tre sjukhus, våra vårdcentraler och kollektivtrafik som fungerar väl i alla Värmlands kommuner. För att lyckas med detta måste vi möta regionens ekonomiska utmaningar. Regeringens nedskärningspolitik ger oss endast två alternativ – att höja skatten eller att tvingas genomföra fler kraftiga nedskärningar och besparingar. Vi höjer skatten, för att garantera en god grundnivå i värmlänningarnas välfärd.

– Vi höjer skatten för att det är nödvändigt då regeringen har satt landet hälso- och sjukvård på svältdiet medan vi vill värna våra verksamheter i hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen och den regionala utvecklingen, säger regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S).

SCV-majoriteten prioriterar fyra områden särskilt; tillgänglig vård, utveckling av hela Värmland, kraftsamling för barn och unga samt en hållbar personalpolitik.

facebook Twitter Email