Landstinget

Landstingsråd i opposition:

Ulric Andersson,
Telefon mobil: 070-662 23 07
E-post: ulric.andersson@liv.se

Monica Gundahl,
Telefon: 070-658 01 42
E-post: monica.gundahl@liv.se

 

Politisk sekreterare:

Mats Sandström
Telefon: 054-61 43 97
Telefon mobil: 070-248 48 52
E-post: mats.sandstrom@liv.se

 

Vice ordförande-gruppen:

Ulric Andersson
Andre vice ordförande, Landstingsstyrelsen

Monica Gundahl
Vice ordförande, Personalutskottet samt Folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Mats Sandström
Vice ordförande, Sjukhusutskottet samt Primvärvårds- och psykiatriutskottet.

Christina Wahrolin
Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hans Magnusson
Vice ordförande, Landstingsfullmäktige och Demokratiberedningen

Kenneth Johannesson
Vice ordförande, Framtidsberedningen

Per Gruvberger
Vice ordförande, Teknikutskottet

 

facebook Twitter Email