Region Värmland

Regionråd i opposition


Ulric Andersson,
Telefon mobil: 070-662 23 07
E-post: ulric.andersson@regionvarmland.seÅsa Johansson 
Telefon: 070-880 71 53
E-post: asa.b.johansson@regionvarmland.se

Mats Sandström
Telefon: 054-61 43 97
Telefon mobil: 070-248 48 52
E-post: mats.sandstrom@regionvarmland.se


Länk till pressbilder: https://kund.helenachristerdotter.se/socialdemokraterna/
För nedladdning ange kod: 2231
Ange fotograf: Helena Christerdotter

Politiska sekreterare


Stefan Jonsson
Telefon: 010-831 65 51
Telefon mobil: 070-278 57 22
E-post: stefan.jonsson2@regionvarmland.se 
Shahram Behrouz
Telefon: 072-464 13 56
E-post: shahram.behrouz@regionvarmland.se
Vice ordförande-gruppen:

Ulric Andersson
Andre vice ordförande, Regionstyrelsen

Åsa Johansson
Vice ordförande, Regional utvecklingsnämnd

Mats Sandström
Vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnd

Erik Olsson
Vice ordförande Kultur och bildningsnämnd

Marian Gustavsson
Vice ordförande, Regionfullmäktige och Demokratiberedningen

Tomas Riste
Vice ordförande, Kollektivtrafiknämnd

Pia Falk
Vice ordförande, Patientnämnd

För kontaktuppgifter, gå in på följande länk: https://liv.tromanpublik.se/viewParty.jsf?id=8

facebook Twitter Email