Värmland tar ledartröjan i den gröna omställningen

Vi vill forma ett hållbart samhälle som erbjuder ett gott liv också till dem som kommer efter oss. Vår konsumtion idag får aldrig ske på bekostnad av kommande generationer.

Dagens miljöproblem är inte kommande generationers uppgift att hantera, det är vårt ansvar här och nu. En hållbar användning av jordens resurser är en förutsättning för kommande generationers framtid. Vetenskapen är mycket tydlig och det finns inget utrymme för tvekan. Vi behöver nu göra allt vi kan för att hålla världen inom 1,5-graders målet och det är självklart att Värmland och regionen ska bidra med sin del. Här är Socialdemokraterna en drivande kraft för den gröna omställningen.

Omställningen till det klimatsmarta samhället måste göras på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart vis. Samhället är under förändring och det gäller mer än endast klimatet. Vi Socialdemokrater vill förena en ansvarsfull klimatpolitik med en aktiv fördelningspolitik. För att omställningen till det klimatsmarta samhället ska lyckas måste klimatarbetet föras parallellt med en aktiv fördelningspolitik.

Våra viktigaste områden: 

  • Att kemikalie- och antibiotikaanvändningen inom regionens verksamheter minskas.
  • Att den mat som serveras i regionens verksamheter i allt högre grad ska vara klimatsmart och närproducerad.
  • Att regionens användning av plast och engångsartiklar minskar.
  • Att regionens utsortering i avfallshanteringen förbättras.
  • Att regionens verksamheter är fossilfria senast år 2045.
  • Att arbetet med att energieffektivisera byggnader inom regionen fortsätter genom att styra kravnivåer på byggnader och dess system mot fastställda hållbarhetskrav.
  • Att alla värmlänningar har tillgång till digitala välfärdstjänster.
  • Att regionen använder upphandling som verktyg för hållbara produkter och tjänster.
  • Att regionen utvecklar stödet och samordningen i syfte att värmländsk industri och företag ska kunna ställa om till hållbara produkter och tjänster.

facebook Twitter Email