Tillsammans bygger vi ett starkt Värmland

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region, där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlands är ett bra län att leva i. Samtidigt kan vi inte blunda för de problem som finns. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Människors vilja till arbete är vår främsta tillgång. Inget slöseri är större än arbetslöshet. Var du bor och din bakgrund påverkar dock i allt för stor utsträckning möjligheten att få ett jobb.

Bostadssegregation, klassklyftor och arbetslöshet föder otrygghet. Vi är övertygade om att vi med vår politik också underlättar vardagen för människor att hitta ett arbete, både för den som är arbetslös och för nyanlända som snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden. I vårt starka samhälle, finns utbildningsmöjligheter för alla. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

För att det ska gå att arbeta, leva och bo i hela Värmland behövs tillgång till infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik, järnväg, flyg och bredband. Goda förbindelser stärker gemenskapen mellan stad och land, och i synnerhet bland människor. Ett rikt utbud av kultur, fritid och föreningsliv får oss att växa och utvecklas som människor och gör länet mer attraktivt. Det ska finnas möjligheter för alla till en mångfald av kultur. Det skapar motvikt mot samhällets ökade kommersialisering. Kultur är ytterst en fråga om demokrati.

Våra viktigaste områden:

 • Stärka besöksnäringen för att också stärka Värmlands tillväxt och arbetsmarknad.
 • Att lärcentra för distansstudier inom universitet, högskola och yrkeshögskola startas på flera platser i länet.
 • Arbeta stöttande så att människor utbildar sig mot där jobb finns och kommer finnas.
 • Att våra starka kulturinstitutioner, som t.ex. Wermland Opera, Västanå Teater och Värmlands Museum, som viktiga framgångsfaktorer ska stöttas.
 • Erbjuda en kulturgaranti för att barn och unga ska få ta del av vårt kulturliv där kulturbussning inkluderas.
 • Att barn och ungas lika rätt till kultur stärks genom regional kulturskola.
 • Att det skapas en regional filmfond för att locka fler filmproduktioner till Värmland.
 • Att de statliga underhållsmedlen för infrastruktur ökas i Värmland.
 • Verka för att projektet Oslo-Stockholm 2.55 ska bli verklighet.
 • Skapa förutsättningar för att en elektrifiering av Fryksdalsbanan blir verklighet. 
 • I lågtrafik erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och studenter.
 • Att avgiftsfri kollektivtrafik införs för unga under alla lov.
 • Att den anropstyrda kollektivtrafiken byggs ut.


facebook Twitter Email