Trygg och jämlik sjukvård i hela länet

Sjukvården är en av de viktigaste delarna i en fungerande välfärd. En jämlik och kvalitativ vård efter behov kommer alltid för oss vara prioriterad framför nya skattesänkningar.

En god och jämlik vård får inte vara en klassfråga. Med gemensamma lösningar kan vi på ett effektivare och rättvisare sätt fördela resurserna utifrån befolkningens behov än vad olika marknadslösningar kan klara av. För detta krävs mer politik, inte mindre, då de med störst behov oftast inte har de starkaste rösterna.

Efter tolv år av borgerligt styre i landstinget har köerna växt. Tusentals värmlänningar väntar på vård, den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi saknar personal inom vården. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas. Vården ska vara lätt att nå, den psykiska ohälsans måste minska och mer personal måste anställas med schyssta villkor.

Våra viktigaste områden:

 • Att vården fungerar väl i alla delar av Värmland. En grundläggande förutsättning för att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna.
 • Vård i tid och efter behov – istället för långa köer och gräddfiler i vården.
 • Att telefonköerna minskas. Det är inte rimligt att man idag inte kommer fram under telefontiden. Sjukvårdsrådgivningen 1177 och digitala tjänster ska utvecklas.
 • Att fler ska kunna få vård i hemmet.
 • Att vårdcentralerna ökar sin tillgänglighet med utökade öppettider.
 • Att fler familjecentraler etableras i länet.
 • Att köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin kortas.
 • Att psykosocial kompetens ska finnas på alla vårdcentraler.
 • Att tillgängligheten till mottagningar och behandlingsinsatser ökar.
 • Att antalet vårdplatser på våra tre sjukhus i länet ökar.
 • Att tänderna på sikt ses som en del av kroppen och förs in i det nationella sjukvårdssystemet.
 • Att antalet logopeder utökas i Värmland.
 • Att målet om en födande per barnmorska uppfylls.
 • Att en amningsmottagning öppnas upp i Värmland.
 • Att ambulanssjukvården förstärks och byggs ut i länet.

 

facebook Twitter Email