Motioner och interpellationer 2020

Här samlar vi Socialdemokraterna i Region Värmlands samlade dokument för oppositionsarbetet. Det är främst våra motioner, interpellationer, debattartiklar och budgetarbete.

Motioner

Motion om Entreprenörskapsutbildning
Motion om ökat personaldeltagande vid politiska beslut
Motion om arbetstidsförkortning
Motion om att utreda möjligheten till busstrafik i egen regi
Motion om regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Interpellationer

Interpellation om sjukförsäkringspatienter
Interpellation om Samtalsakuten
Interpellation om ambulanssjukvården
Interpellation om tandregleringen
Interpellation om förlossningsvården
Interpellation om mäns våld mot kvinnor

Debattartiklar

En hälso- och sjukvård för hela Värmland
Upp till kamp för ökad jämställdhet
För ett starkt kultur- och föreningsliv även under kristider
Fast läkarkontakt skapar trygghet i hälso- och sjukvården
Tillgängligheten till vårdcentralerna måste bli bättre!
Coronatestningen måste bli bättre
Investering på CSK skapar möjligheter
Kraftfulla satsningar på välfärden
Nej, privatisering är inte rätt väg

Budget

Förslag till reviderad budget 2020
Förslag till reviderad budget 2021

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om reviderad budget 2020
Pressinbjudan om reviderad budget 2020
Pressmeddelande om satsning på nära vård
Pressmeddelande om utvärdering av Region Värmland
Pressmeddelande om Entreprenörskapsutbildning
Pressmeddelande efter Regionfullmäktige
Pressmeddelande om Samtalakuten
Pressmeddelande om att inrätta en kultur- och föreningsjour
Pressmeddelande om att regeringen satsar på sommarjobb för unga
Pressmeddelande efter Kultur- & bildningsnämnden 20200512
Pressmeddelande om 82 nya miljoner till Region Värmland
Pressmeddelande om stängda tandvårdskliniker
Pressmeddelande om ökat personaldeltagande vid politiska beslut
Pressmeddelande kring ombyggnation på CSK
Pressmeddelande om ambulanssjukvården
Pressmeddelande om 191 nya miljoner till Region Värmland
Pressmeddelande rörande förstärkning av ambulanssjukvården
Pressmeddelande om stödåtgärder till kulturlivet
Pressmeddelande (S) kritiska till fler privatiseringar inom vården
Pressmeddelande efter kollektivtrafiknämnd
Pressmeddelande vad är det som händer inom förlossningsvården?
Pressmeddelande (S) vill se arbetstidsförkortning
Pressmeddelande (S) vill se satsning på ambulanssjukvården
Pressmeddelande (S) något måste göras mot arbetslösheten
Pressmeddelande om att Coronatestningen måste öka
Pressmeddelande (S) vill ha svar om vaccinationsplaner
Pressmeddelande (S) vill undersöka busstrafik i egen regi
Pressmeddelande (S) inför regional hjälplinje för psykisk ohälsa

Politiska initiativ

Politiskt initiativ om utvärdering av Region Värmland
Politiskt initiativ om att inrätta en kultur- och föreningsjour
Politiskt initiativ om att hitta orsaker till arbetslöshet
Politiskt initiativ om att coronatestningen måste öka

Skriftlig fråga

Skriftlig fråga angående stängda tandvårdskliniker
Skriftlig fråga angående vaccinationsplaner

facebook Twitter Email