Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Valrörelsen är därför en angelägenhet för hela organisationen, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det.

Här hittar du som medlem eller representant för en arbetarekommun allt som har med kyrkovalet att göra. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

facebook Twitter Email