Kontakt

Vill du kontakta någon av våra företrädare i riksdagen, landstinget, partidistriktet, arbetarekommunerna eller sidoorganistaionerna? Då hittar du de uppgifter du behöver nedan.

Kontakta:

» S i Landstinget Värmland
» S i Sveriges riksdag
» Distriktsexpedition
» Arbetarekommunerna
» Sidoorganisationerna

 

Vårt dataskyddsombud
Roger Berzell
08-700 26 00
E-post

facebook Twitter Email