Kontakt

Vill du kontakta någon av våra företrädare i riksdagen, landstinget, partidistriktet, arbetarekommunerna eller sidoorganistaionerna? Då hittar du de uppgifter du behöver nedan.

Kontakta:

S i Region Värmland
S i Sveriges riksdag
Distriktsexpedition
Arbetarekommunerna
Sidoorganisationerna

 

Vårt dataskyddsombud
Roger Berzell
08-700 26 00
E-post

facebook Twitter Email