Distriktsstyrelsen

Ordinarie

Ulric Andersson, ordförande

Åsa Johansson, vice ordförande

Marian Gustavsson, studieorganisatör

Jonas Gunnarsson

Linda Larsson

Lars Mejern Larsson, facklig ledare

Kenneth Johannesson, internationell ledare

Eva-Lena Gustavsson

Mikael Dahlqvist

Gustav Nilsson

Monica Gundahl

Ann-Katrin Järåsen

Ann Björkqvist Mlakar

Ulrika Nilsson

Sofia Andersson

Ersättare

Marina Isaksson

Hans Jildesten

Tobias Eriksson

Lena Kandergård

Johannes Fransson

Pia Falk

Alexander Johansson Pettersson

facebook Twitter Email