Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen består av 9 ledamöter och 4 ersättare.

Ordförande
Åsa Johansson
Telefon: 070-880 71 53
E-post: asa.b.johansson@regionvarmland.se

Studieledare
Marian Gustavsson
Telefon mobil: 073-974 86 49
E-post: marian.gustavsson@hotmail.com

Facklig ledare
Leif Haraldsson
Telefon: 0555-421 42 eller 070-573 40 68
E-post: leif.haraldsson@grums.se

Internationell ledare
Kenneth Johannesson
Telefon: 070-610 69 74
E-post:  kenneth.johannesson@arvika.se 

Ordinarie ledamöter
Linda Larsson
Hans Jildesten
Ann Mlakar
Tobias Eriksson
Sofia Skönnbrink

Ersättare
Pia Falk
Johannes Fransson
Marina Isaksson
Emil Kjellin

facebook Twitter Email