Snabbare integration

Alla som kan jobba ska jobba – oavsett vem du är. Sverige ska vara ett land där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen.

I dag tar det för lång tid för nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Segregation och bristande kunskaper i svenska språket är stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

Alla som lever i Sverige ska kunna svenska. Därför behövs goda möjligheter att tillgodogöra sig språkundervisning men också tydliga krav på individen att anstränga sig. Nästan 3 av 4 nyanlända är under 40 år. Hela samhället vinner på att de får möjlighet att utbilda sig till att de jobb som behövs.

Vi vill se till:

  • att korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
  • att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle
  • att öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb
  • att öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar
  • att alla kommuner ska bidra i mottagandet och för snabb etablering.

 

Läs mer om vår regionala politik i vårt valprogram
Läs mer om vår integrationspolitik

facebook Twitter Email