Tryggare sjukvård

Sjukvården är en av de viktigaste delarna i en fungerande välfärd. En jämlik och kvalitativ vård efter behov kommer alltid för oss vara prioriterad framför nya skattesänkningar.

En god och jämlik vård får inte vara en klassfråga. Med gemensamma lösningar kan vi på ett effektivare och rättvisare sätt fördela resurserna utifrån befolkningens behov än vad olika marknadslösningar kan klara av. För detta krävs mer politik, inte mindre, då de med störst behov oftast inte har de starkaste rösterna.

Efter åtta år av borgerligt styre i landstinget har köerna växt. Tusentals värmlänningar väntar på vård, den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi saknar personal inom vården. Den utvecklingen är för oss socialdemokrater oacceptabel och måste vändas. Vården ska vara lätt att nå, den psykiska ohälsans måste minska och mer personal måste anställas med schyssta villkor.

Vi vill se till:

 • att vården fungerar väl i alla delar av Värmland. En grundläggande förutsättning för att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna.
 • att en Barnkommission tillsätts för att förbättra barns och ungas livsvillkor
 • att telefonköerna ska minskas. Det är inte rimligt att man idag inte kommer fram under telefontiden. Sjukvårdsrådgivningen och digitala tjänster ska skötas av landstinget.
 • att hemgångsprocesserna förbättras i samarbete med kommunerna
 • att vårdcentralerna ökar sin tillgänglighet med utökade öppettider
 • att mer vårdpersonal anställs med schyssta villkor och administration minskas
 • att det införs ett ”vårdkontrakt” där all viktig information om diagnos, behandling, och vem som gör vad, ska beskrivas för de patienter som har kontinuerligt behov av vård
 • att psykosocial kompentens finns på alla vårdcentraler
 • att arbetet med att förebygga självmord intensifieras
 • att tillgängligheten till mottagningar och behandlingsinsatser ökar
 • att tandvården ges utökade statliga subventioner som stöd för förebyggande åtgärder

Läs mer om vår regionala politik i vårt valprogram
Läs mer om vår nationella sjukvårdspolitik

facebook Twitter Email