Bättre kollektivtrafik

Bra kommunikationer är en förutsättning för tillväxt. För att göra det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i hela Värmland måste vi ha bra infrastruktur. Samma sak gäller om vi ska kunna behålla företagen i regionen och samtidigt locka till oss nya.

Ett välfungerande näringsliv och arbetsmarknad behöver bra kommunikationer. En aktiv fritid likaså. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Värmland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Kollektivtrafikresandet ska ökas genom förenkling, samordning, attraktiva biljettpriser och kortare restider och högre turtäthet. Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland.

Kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett grundutbud av resmöjligheter även i områden där det saknas tåg eller busslinjer. För att alla värmlänningar ska ha tillgång till någon form av kollektivtrafik vill vi därför införa s k ”Närtrafik” (en form av anropsstyrd kompletteringstrafik till den linjelagda kollektivtrafiken).

Vi vill se till:

  • att alla i vårt län ska ha tillgång till kollektivtrafik med attraktiva biljettpriser och kortare restider.
  • att kollektivtrafikresandet ökar
  • att biljettsystem för sjukresor, färdtjänst och övrig kollektivtrafik förenklas och samordnas
  • att högst 60 minuters restid ska gälla mellan länets huvudorter och Karlstad
  • att ”Närtrafik” införs

Läs mer om vår regionala politik i vårt valprogram

facebook Twitter Email