Fler poliser

Värmland ska vara tryggt. Då behövs hårdare tag mot brottsligheten och fler poliser. Men också välfärdssatsningar med förebyggande arbete. För det är när tron på framtiden går förlorad som brott blir ett alternativ.

Vi socialdemokrater kommer aldrig tolerera en ökad brottslighet. Vi vill ha en effektiv och lokalt förankrad polis som ges förutsättningar att göra sitt jobb. Vi kan inte acceptera att människor känner otrygghet i sitt bostadsområde på grund av kriminella gäng, att utredningar läggs ner av resursbrist eller att den som bor i glesbygd är osäker på om polisen kommer.

Det behövs fler poliser. Socialdemokraterna vill öka antalet polisanställda med 10 000 och ge polisen rimliga arbetsvillkor. Polisen har fått i uppdrag att förbättra arbetsmiljön i samarbete med facket och det arbetet måste fortsätta. För att förbättra polisens möjligheter att göra sitt jobb ser vi att det behövs mer resurser. Vår politik är därför att polisen de kommande tre åren ska få ytterligare 7,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder redan 2018 för att förbättra och förstärka arbetet.

Vi vill se till att:

  • satsa på polisen. Polisen ska finnas i varje kommun och där den behövs som bäst. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och brottsoffer ska få ett bra bemötande.
  • stoppa villainbrotten och de internationella stöldligorna. I regeringsställning gav i februari i år Polisen, Tullen och Kustbevakningen uppdraget att stärka samarbetet för att sätta stopp för stöldligorna och förhindra utförsel av stöldgods. Vi kommer fortsätta prioritera detta då den här typen av ligor ligger bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott.
  • stoppa gängkriminalitet. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Straffen för vapenbrott och grova våldsbrott ska vara kännbara. Mer sociala åtgärder ska riktas mot ungdomar i riskzonen
  • bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd. Stödet till barn som bevittnar våld ska förbättras
facebook Twitter Email