Besöksnäring och kultur

Kulturen och besöksnäringen är oerhört viktig för Värmland. Ser man till gästnätter för utländska besökare så är Värmlands störst, efter storstadsregionerna. Det är något vi måsta ta tillvara och utveckla.

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare och bättre samhälle, men kulturen är också ett demokratiinstrument som skapar insikter och möjlighet till reflektion. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur kan skapa nya jobb i de kreativa näringarna. Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, men är också en chans till utveckling. Det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna och civilsamhället är viktiga. Därför ska vi ha en regional kulturpolitik som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur, i hela Värmland.

Insikten om att turism och kultur hör ihop är viktig och kulturen kan medverka till att göra Värmland attraktivt för såväl värmlänningarna som för de som besöker oss som turister. Vi behöver ta tillvara närheten till Norge och särskilt till Oslo-regionen som ger oss unika möjligheter för turism och fler jobb i Värmland. Vi måste också öka utbytet med Örebroregionen och Västra Götaland, vilket stärker det gemensamma arbetsmarknadsområdet.

Att utveckla besöksnäringen skapar ökad attraktivitet. Vi vill ex. arbeta för att aktörerna inom turism och kultur mer aktivt arbetar för att förlänga sina turistsäsonger genom att utveckla besöksmål som attraherar breda grupper. Genom att stärka besöksnäringen stärker vi också Värmlands tillväxt och arbetsmarknad. Vi ser det som en viktig åtgärd för att stärka både stad och land.

Vi vill se till:

  • att stärka besöksnäringen för att också stärka Värmlands tillväxt och arbetsmarknad
  • att våra starka kulturinstitutioner, som t ex Wermland Opera, Västanå Teater och Värmlands Museum, som viktiga framgångsfaktorer ska stöttas.
  • att hög tillgänglighet ska vara ett riktmärke för de kulturformer som regionen stöttar
  • att så många som möjligt ska få tillfälle att möta kulturen i alla dess former oavsett ålder och bostadsort
  • att kulturinstitutioner och Visit Värmland samarbetar i syfte att stärka regionens varumärke och locka fler turister till Värmland
  • att nyskapande kultur premieras i de stödformer som regionen erbjuder

Läs mer om vår regionala politik i vårt valprogram
Läs mer om vår kulturpolitik

facebook Twitter Email