Vår politik

Vår socialdemokratiska politik syftar till att skapa ett inkluderande samhälle där alla ska kunna vara med. Det är din förmåga, dina ambitioner och dina behov som ska ge dig möjligheter att växa, inte din bakgrund eller hur mycket pengar du har. Vi ser bristerna i samhället och vi vill göra något åt dem. Sverige behöver framtidsvisioner. Vi har högre ambitioner för Sverige!

Åsa Johansson
Ordförande Socialdemokraterna Värmland

 » Läs mer om vårt regionalpolitiska handlingsprogram
 » Ladda ner programmet som pdf

 

 

 

facebook Twitter Email