Uttalande

Med anledning av dagens artikel i VF vill vi göra följande uttalande:  Socialdemokraterna i Värmland tillsammans med SSU Värmland tar starkt avstånd mot det utspel som SSU Värmlands tidigare ordförande valt att göra. Både Socialdemokraterna och SSU söker inte på något vis samröre med organisationer som grundar sig i främlingsfientlighet. Vi ser därför allvarligt på…

Läs mer

(S) Min Barnmorska till Värmland?

Kvinnosjukvården i Värmland har under en längre tid kantats med problem som kompetensflykt av barnmorskor och läkare vilket skapat en ohållbar arbetssituation för personalen. Vi föreslår nu som en del i förbättringsarbetet att tänka nytt genom att i projektform testa modellen ”Min Barnmorska” för att öka attraktivitet inom yrkeskåren.  – För att bli en attraktiv…

Läs mer

Ombud till Socialdemokraternas partikongress utsedda

Nu är omröstningen till Socialdemokraterna partikongressen den 3-7 november 2021 avslutad och 13 ombud är utsedda. Grattis till alla valda och tack till dig som valde att ställa upp! Valkrets 1 – Karlstad: Sofia Magnusson Linda LarssonAnders Tallgren Ersättare:Christian NorlinStaffan BarreforsChrister Alnebratt Valkrets 2 – Arvika: Jenny Boquist Ersättare:Kenneth Johannesson Valkrets 3 – Kristinehamn, Filipstad,…

Läs mer

S-förslag om regional hjälplinje för psykisk ohälsa kan bli verklighet

Socialdemokraterna i Region Värmlands förslag om att inrätta en regional hjälplinje för psykisk ohälsa ser ut att bli verklighet efter stöd av det borgerliga styret. Det stod klart på sammanträdet för hälso- och sjukvårdsnämnden. – Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Vi måste se till att möta behoven hos de människor som mår psykiskt dåligt…

Läs mer

(S) välkomnar besked om böter för den som spelar hög musik

Sedan flera år förekommer det på många orter samlingar med fordon eller åkande bilar som spelar hög musik och därigenom stör boende under kvällar och helger, ofta sent in på natten. Kommunerna har svårt att ingripa, då de saknar verktyg för att ta tag i problematiken. Även polisen har vittnat om att man i stor…

Läs mer
facebook Twitter Email