Grattis alla unga, ni åker gratis kollektivtrafik i sommar!

Alla skolungdomar i Värmland får med start den 11 juni åka gratis kollektivtrafik i sommar. Det gäller både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. – Det här är ett jättebra initiativ för att vänja barn och ungdomar att resa kollektivt, säger Mats Sandström (S), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Resorna gäller för barn och unga från årskurs ett till…

Läs mer

1 maj 2018 – Tillsammans för trygghet

Välkommen att fira 1 maj tillsammans med oss! Som vanligt finns vi på plats i alla länets kommuner. Läs mer om talare och tider här nedan.

ARVIKA Talare: Peter Söderström, Kommunalråd Margaretha von Wachenfeldt, Arvika kvinnoklubb Raghad Alghanem Alexander Paulsson, SSU 13.30 Samling Torget 14.00 Avmarsch 14.30 Möte i Arvika stadspark, scenen Efter mötet är det Kaffeservering på Hamngatan 7 parti Exp.   EDA Årets 1 maj firande är i Charlottenberg Talare: Kenneth Johannesson, Riksdagskandidat Hans-Peter Jessen, Kommunalrådskandidat Sofia Andersson, Charlottenbergs Kvinnoklubb 10.30 samling, 11.00…

Läs mer

Samlat grepp för mer träbyggnation

Under Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress den 24-25 mars togs ett beslut om att driva på för ett ökat byggande i trä i samtliga värmländska kommuner. – Att bygga fler bostadshus och kommunala anläggningar i trä är både klimatsmart och samhällsekonomiskt lönsamt. Ett byggande av flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande…

Läs mer

Våra kandidater till regionen

Under Distriktskongressen 24 – 25 mars i Sunne beslutade ombuden om valsedeln till kommande region/landstingsval. Redan i november togs beslutet att det blir nuvarande landstingsrådet Ulric Andersson som kommer vara förstanamnet för Socialdemokraterna i den nya regionen. Valsedeln kommer se ut som följande: 1. Ulric Andersson, Munkfors 2. Åsa Johansson, Hagfors 3. Mats Sandström, Kil…

Läs mer

Åsa Johansson ny ordförande

Under lördagen 24 mars valdes Åsa Johansson till ny distriktsordförande under ett år. Hon efterträder Ulric Andersson som de senaste fem åren varit ordförande men nu valt att avgå. Den nya styrelsen ser ut som följer: Ordförande Åsa Johansson Studieledare Marian Gustavsson Facklig ledare Leif Haraldsson Internationell ledare Kenneth Johannesson Ordinarie ledamöter Linda Larsson, Hans…

Läs mer
facebook Twitter Email