Reformer för ett tryggare Sverige

Sverige befinner sig i ett helt nytt ekonomiskt läge. Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. Nu syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden. Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Men många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga…

Läs mer

Nu stoppar vi nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ca 200 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med när regeringen tillträdde, och Sverige kan stoltsera med EU:s högsta sysselsättningsgrad. Samtidigt vet vi att arbetslösheten fortfarande är hög och att Sverige tagit emot fler asylsökande än något annat europeiskt land. Även om det…

Läs mer

Välkomna på hearing

Den 30 september anordnar partidistriktets valberedning en hearing av de som nominerats till riksdag och regionråd. 

Anders Johansson som är ordförande i valberedningen förklarar arbetet med listan och hur processen kommer se ut framöver: Hur går det med arbetet kring riksdagslistan och regionråd? – Många nomineringar kom in vilket är väldigt roligt att se. Alltid bra med många kandidater att utgå ifrån. Valberedningsprocessen har nu kommit igång och det första steget…

Läs mer

S på Värmland Pride

Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i…

Läs mer

Trafikverket vill satsa på Värmland

Mycket av det Socialdemokraterna tillsammans med näringslivet i Värmland drivit finns med i planen.

I dag, torsdag den 31 augusti överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018. – Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för…

Läs mer
facebook Twitter Email